Matematika

Primeri, pravila in vaje za kvadratne nasledstva

Kvadratne naslednje v matematičnem smislu sestavljajo zaporedja številk, ki sledijo določenemu aritm...

Komplementarni dogodki, kaj sestavljajo, in primere

Komplementarni dogodki so opredeljeni kot katera koli skupina medsebojno izključujočih dogodkov med ...

Koncept verjetnosti frekvence, kako se izračuna in primeri

Verjetnost frekvence je pod definicija znotraj preučevanja verjetnosti in njegovih pojavov. Njegova ...

Eulerjeva metoda za uporabo postopka in vaj

Eulerjeva metoda je najosnovnejša in preprosta postopke, ki se uporabljajo za iskanje približnih num...

Zgodovina, teoremi in postulacije Boolean algebra, primeri

Boolejska algebra ali Booleova algebra je algebrska zapis, ki se uporablja za zdravljenje binarnih s...

Sočasne značilnosti vektorjev, primeri in vaje

Sočasni vektorji so skupine vektorjev, katerih osi sovpadajo v enem trenutku in med vsakim parom tvo...

Fermat omeji, kaj je sestavljeno, in rešene vaje

Fermatova meja je numerična metoda, ki se uporablja za pridobivanje vrednosti naklona črte, ki je ta...

Injektivna funkcija, iz česa je sestavljena, kaj je za in primere

Injektivna funkcija je vsak odnos domenskih elementov z enim elementom kodominija. Znani tudi kot en...

Dogodki medsebojno ne izključujoče lastnosti in primeri

Medsebojno neizključni dogodki veljajo za vse tiste dogodke, ki se lahko pojavijo hkrati pri eksperi...

Medsebojno izključujoče lastnosti dogodkov in primeri

Govori se, da sta dva dogodka medsebojno izključujoča, kadar se oba ne moreta pojaviti hkrati v rezu...

Numerične analogije, aplikacije in vaje

Numerične analogije se nanašajo na podobnosti, ki jih najdemo v lastnostih, vrstnem redu in pomenu n...

Implicitni derivati, kako so rešeni in rešeni vaje

Implicitni derivati ​​so orodja, ki se uporabljajo v tehniki diferenciacije, ki se uporabljajo za fu...